8/2014 výborová schôdza 3.8.2014

Autor: Ladislav Balvan, Zverejnené: 15.12.2014,