12/2014 výborová schôdza 14.12.2014

Autor: Ladislav Balvan, Zverejnené: 15.12.2014,