Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí

Autor: Miroslav Bros, Zverejnené: 22.12.2014,