Katastrálne územie obce

Autor: Miroslav Bros, Zverejnené: 25.08.2014,
Informácie o katastrálnom území obce Fačkov a
o nehnuteľnostiach patriacich do tohto katastrálneho územia,
nájdete na internetovej stránke Správy Katastra:

www.katasterportal.sk
kataster portal