Vzor žiadosti o sprístupnenie informácie

Autor: Marcela Síčová, Zverejnené: 20.08.2014,