NEPREDEDENÉ DEDIČSTVO

Autor: Ladislav Balvan, Zverejnené: 31.07.2011,
Tu je možné si pozrieť zoznam všetkých neznámych vlastníkov, u ktorých nebol doposiaľ prededený nehnuteľný majetok na nových dedičov.
Je potrebné si podať žiadosť na Okresný súd v Žiline ohľadom dodatočného dedičského konania.