Návrh záverečného účtu obce Fačkov za rok 2013

Autor: Marcela Síčová, Zverejnené: 25.08.2014,