Zasadnutie OZ dňa 27. 06. 2014

Autor: Miroslav Mikula, Zverejnené: 07.01.2015,