Harmonogram vývozu plastov v roku 2012

Autor: Marcela Síčová, Zverejnené: 25.08.2014,
Vývoz plastov v roku 2012
vždy v pondelok v
 
      2. týždni
      6. týždni
    10. týždni
    14. týždni
    19. týždni
    23. týždni
    27. týždni
    32. týždni
    36. týždni
    40. týždni
    45. týždni
    49. týždni